Infolinia: +48 22 8771525

Zwroty i reklamacje

Informacje dotyczące zwrotów i reklamacji opisane są szczegółowo  w  Regulaminie Sklepu RazDwa.pl opublikowanym na stronie  razdwa.pl/regulamin .

 

Adres do obsługi reklamacji i zwrotów:

CONET Sieci i Systemy Doktór Sitarz sp. j

ul. Leszno 32

01-199 Warszawa

 

Najważniejsze informacje:

 

Odstapienie od umowy zawartej na odległość - zwrot zakupionego towaru.

 

  • Zwrot towarów zakupionych przez internet  jest możliwy w okresie 14 dni od otrzymania przesyłki,  bez podawania powodu rezygnacji.

 

  • Klient ma 14 dni na poinformowanie nas o swojej decyji. Aby usprawnić proces prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie na e-mail: sklep@razdwa.pl, lub pocztą.

 

Elektroniczny Formularz odstąpienia.

 

  • Koszt wysyłki pokrywa kupujący.

 

  • Prosimy paczkę oznaczyć ZWROT NR / tutaj podać numer zwrotu/  -  to przyspieszy identyfikację przesyłki.

 

  • Po otrzymaniu od Państwa towaru, dokonamy zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie. Zwrot zostanie zrealizowany przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.

 


Kiedy nie można zwrócić towaru?

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

10)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

CONET Sp. z o.o. nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporów.